Далечинска поддршка

Далечинска поддршка

Далечинска поддршка е најбрз начин да се реши проблемот со компјутерот, практично ...
Прочитај повеќе
Компјутерски мрежи

Компјутерски мрежи

Како Вашите вработени не би морале меѓусебно да се довикуваат и усно ...
Прочитај повеќе
Оптимизација на системи

Оптимизација на системи

Оптимизација на системите работиме секојдневно во нашиот сервис и на терен. Многу ...
Прочитај повеќе
Чистење од вируси

Чистење од вируси

Вирусите денес се еден од најголемите проблеми кај компјутерите, па чистењето од ...
Прочитај повеќе
Инсталација на системи

Инсталација на системи

Инсталација на систем најчесто е потребна ако постоечкиот систем е уништен, па ...
Прочитај повеќе
Спасување на податоци

Спасување на податоци

Спасување на податоци од хард диск, УСБ флеш или мемориски картици (SD, ...
Прочитај повеќе
Сервис на Монитори

Сервис на Монитори

НТБ Електроник дооел Битола Ви нуди најповолна и најбрза поправка на Вашиот ...
Прочитај повеќе
Сервис на УПС-и

Сервис на УПС-и

УПС уредите (Uninterruptible Power Supply) служат да ги заштитат електронските и електричките ...
Прочитај повеќе
Сервис на печатачи

Сервис на печатачи

Печатрите како електромеханички уреди за разлика од компјутерите подложни се на трошење ...
Прочитај повеќе
Надградба на компјутери

Надградба на компјутери

Најпрво треба да се проверат важните компоненти во компјутерот на пр. Процесор ...
Прочитај повеќе