Services

Remote support

Remote support

Далечинска поддршка е најбрз начин да се реши проблемот со компјутерот, практично ...
Read more
Network setup

Network setup

НТБ Електроник дооел Битола нуди услуги за поставување на мрежна конекција на ...
Read more
System optimization

System optimization

Оптимизација на системите работиме секојдневно во нашиот сервис и на терен. Многу ...
Read more
Virus cleanup

Virus cleanup

Вирусите денес се еден од најголемите проблеми кај компјутерите, па чистењето од ...
Read more
System instalations

System instalations

Инсталација на систем најчесто е потребна ако постоечкиот систем е уништен, па ...
Read more
Data saving

Data saving

Спасување на податоци од хард диск, УСБ флеш или мемориски картици (SD, ...
Read more
Monitor servicing

Monitor servicing

НТБ Електроник дооел Битола Ви нуди најповолна и најбрза поправка на Вашиот ...
Read more
UPS servicing

UPS servicing

УПС уредите (Uninterruptible Power Supply) служат да ги заштитат електронските и електричките ...
Read more
Printer servicing

Printer servicing

Печатрите како електромеханички уреди за разлика од компјутерите подложни се на трошење ...
Read more
Computer upgrades

Computer upgrades

Најпрво треба да се проверат важните компоненти во компјутерот на пр. Процесор ...
Read more